Nästa möte

STBF
Stockholmstandläkarnas barntandvårdsförening

KALLAR INOM KORT TILL ÅRTETS VÅRUTFLYKT

                   Anmälan görs sedan till sekreterare Eleanor Zetterstedt via e-mejl:                                   eleanorzetterstedt@gmail.com eller via telefon 0706-59 27 66

OBS! Det är dags för inbetalning av årsavgiften för 2018.
200 kronor för yrkesverksamma tandläkare, 150 kronor för icke yrkesverksamma
Insättes före årsmötet på pg 25 92 24 – 4.

VARMT VÄLKOMMEN
STYRELSEN

Nästa styrelsemöte

23 augusti  2018